درحال بارگذاری ...


اصلاح و ترمیم روابط زوجی

ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی ، بـراي دسـتیابی بـه نیازهـاي عـاطفی و امنیتـی افـراد بزرگسـال همواره در جوامع مختلف مورد تائید بوده است . این پیوند ، رابطه ي انسانی ، پیچیده ، ظریف و پویاست که ویژگـی هاي خاصی دارد .
این پیوند اهداف بسیاري را دنبال می کند، محافظت از کانون خانواده ، پرورش محیطـی سـالم و سـازنده و روابـط گرم و تعاملات میان فردي صمیمی اي که می تواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند، از جمله اهداف و نیازهـاي ازدواج محسوب می شوند.
افزایش تفاهم زناشوئی و مساعد سازي محیط خانوادگی، به عنوان یکی از اقدامات بهداشـت روانـی ملاحظه می گردد . خانواده ي سالم ، افراد سـالم تحویـل اجتمـاع مـی دهـد و خـانواده ناسـالم موجـب بـروز مسـائل فراوان در سطح جامعه خواهد شد، و اگر سعی در بهبود و پیشـرفت خـانواده نشـود مشـکلات اجتمـاعی روز بـه روز بیشتر خواهد شد.
بدون ترديد افرادي هستند كه ازدواج چندان خرسندي را تجربه نمي كنند و چنين ازدواج هاي ناموفقي مي تواند عوارض
ناخواسته اي از جمله عدم رضايتمندي زناشويي، مشكل در فرزندپروري و پرورش فرزندان آسيب پذير و افزايش آسيب هاي اجتماعي را به دنبال داشته باشد.
ارتباط به زن و شوهر اين امكان را مي دهد كه با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و از نيازهاي هم آگاهي يابند، روابط زوجين در واقع با هدف ارضاي تمام سطوح نيازها صورت مي گيرد به همين دليل است كه شايع ترين مشكلي كه توسط زوجين ناراضي مطرح مي شود، عدم موفقيت در برقراري رابطه است. روابط بين زن و شوهر به عنوان بخشي از روابط خانوادگي از اهميت به سزايي برخوردار است. اين روابط داراي جنبه هاي عاطفي، رواني و جنسي بوده و دركليه اين زمينه ها آگاهي و اطلاع زوج ها از نقش خود در ايجاد يك رابطه صحيح و ثمربخش از اهميت ويژه اي برخوردار است. درواقع، ارتباط روشن و مؤثر بين افراد خانواده، موجب رشد احساسات و ارزش ها مي شود و ارتباط مؤثر سنگ زيربنايي خانواده سالم و موفق است؛ به عبارتي ديگر وقتي اعضاي خانواده از الگوهاي ارتباطي مؤثر استفاده مي كنند، انتقال و درك واضحي از محتوا و قصد هر پيامي دارند، نيازهاي رواني يكديگر را ارضا مي كنند و ارتباط و شركت در اجتماع را تداوم مي بخشند. بنابراين الگوهاي ارتباطي شخصيت، يادگيري، اعتماد به نفس، قدرت انتخاب و تصميم گيري منطقي افراد خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد و يكي از ريشه هاي اصلي مشكلات مختلف خانواده هاست.http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2017/08/what-is-anxiety.jpg

کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.