درحال بارگذاری ...


روان درمانی روانپویشی ISTDP

(درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس و اعتماد به نفس)
مروری کوتاه بر چگونگی پیدایش روان درمانگری فشرده کوتاه مدت

افشاء احساسات و مقاومت

هنگام افشاء و لمس واقعی احساسات و هیجان ها،واژه ها امکان سازماندهی و درونی سازی تجارب هیجانی و رویدادهای مسبب آن ها را فراهم می کنند و ارتباط دو نیمکره مغز هماهنگ می شود و در پی آن بین فرایندهای هیجانی و شناختی پیوند برقرار می گردد. اما اثر افشاء به عمق و نوع آن وابسته است.افشاء سطحی تنها به رفع عوارض تجارب منفی می انجامد و در مواردی ممکن است به صورت نگرانی و نشخوار ذهنی در خصوص امور کم اهمیت متبلور شود.در مقابل افشاء عمیق به درونی سازی شناختی و هیجانی و کسب یک دیدگاه جدید نسبت به تجربه افشاء شده منتهی می گردد.فروید نیز از آغاز تولد تحلیل روانی نیرویی را شناسایی کرد که در جهت توقف یا سطحی سازی فرایند افشاء فعال می شود و آن مقاومت است.

بن بست فروید

هنگامیکه فروید در فرایند تحلیل روانی با پدیده مقاومت روبرو شد،سر تعظیم فرود آورد و موضعی چالش انگیز و فعال در برابر آن اتخاذ نکرد.فروید کوشید تا غیر مستقیم و منفعلانه با این مانع روبرو شود و در انتظار فروریزی خودجوش دیوار مقاومت در بلند مدت نشست.چنین رویکردی فرایند افشاء را سطحی و کند می سازد و درمان گری را به فرایندی بلند مدت و مبهم تبدیل می کند. این امر یکی از عوامل اصلی شکایت های معمول افراد از ماهیت خدمات روان درمانی است.
پیدایش روان درمان گری پویشی فشرده و کوتاه مدت
فنون روان درمان گری پویشی فشرده و کوتاه مدت بدون تردید پایانی بر شکایت های افراد مبنی بر طولانی و مبهم و شاید اثر بخشی اندک روش های کلاسیک در روان درمانی است.این روش درمان گری را یک دانشمند ایرانی،حبیب دوانلو،طراحی کرده است که در آن روش بلند مدت،کم اثر،سازمان نایافته و نامشخص تحلیل روانی به یک روش کوتاه مدت،اثربخش،سازمان یافته و روشن تبدیل شده است.محورهای این روش درمان بر نوع رابطه درمانی و ماهیت افشاء استوار است.هدف در این روش درمان،کنار زدن دفاع های بیمار و شکستن دیوار مقاومت و بازگشایی ناهشیار است.لحظه بازگشایی ناهشیار و هویدا شدن خار ناپیدا و زخم زا در دل بیمار لحظه بسیار باشکوهی است.http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2017/08/what-is-anxiety.jpg

کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.