درحال بارگذاری ...


مشاوره شغلی

پیش بینی نیازهای جامعه و تأمین این نیازها مستلزم یک برنامه راهنمایی مجهز است. پس از شناخت استعدادها و توانایی های فردی، هدایت این استعدادها در جهت رفع نیازهای جامعه، از مهم ترین خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی است.
ویژگی جامعه صنعتی، تحول ارزش ها و تنوع مشاغل است. رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی، موجب از بین رفتن برخی مشاغل و به وجود آمدن مشاغل جدیدی می شود. راهنمایی افراد به سمت مشاغل مناسب با هدایت آنها به تغییر شغل با توجه به مشاغل جدید، یکی دیگراز خدمات مشاوره ای است. برای مشاغل رو به گسترش، پرورش افراد متخصص در سطوح مختلف ،یکی از وظایف تعلیم و تربیت است ومهم ترین خدمات در این برنامه ،به وسیله  برنامه راهنمایی و مشاوره شغلی صورت می گیرد.
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی به صورت های زیر ارائه می شود:

  • کمک به افراد منجملهجوانان و دانش آموزان و دانش جویان برای شناخت مشاغل مختلف و انتخاب شغل مناسب،
  • پیش بینینیازهای اجتماعی در زمینه شغلی مختلف،
  • برنامه ریزیبرای پرورش متخصصان وتربیت نیروهای انسانی مورد نیاز،
  • شناخت استعدادها وتوانایی های افراد، وراهنمایی آنان برای رفع نیازهای شغلی،
  • کمک به طرح ریزی ها و تأمیننیازهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه،http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2017/08/what-is-anxiety.jpg

کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.