درحال بارگذاری ...

چگونه جذاب باشیم؟

اکتبر 1, 2018 0

http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2018/10/چگونه-جذاب-باشیم؟-1.jpg

چگونه جذاب باشیم؟
جذابیت يعني اينكه بتوانید ديگران را به سوي خود جذب كنید. اين خصلت اخلاقي به درطول زمان بدست مي آيد، از آنجايي هر يك از ما در زمان تولد با میزان مختلفي جذابیت پا به اين دنیا مي گذاریم. مي توان گفت كه درصد بسیار زيادي از جذابیت اكتسابي است و با كمي تمرين به راحتي می توان به آن دست یافت.
شما می توانید جذاب تر شوید اگر:

 برای افزایش جذابیت طرز ايستادن خود را تصحیح كنید.

اگر شرايط بدني شما در حالت مطلوب قرار داشته باشد، گوياي اين است كه يك فرد با اعتماد به نفس بالا هستید ، حتي اگر از خودتان هم يك چنين احساسي نداشته باشید. در هنگام راه رفتن بايد محكم و ثابت قدم برداريد. كمرتان كاملاً صاف باشد، و شانو ها به سمت عقب گرايش داشته باشند. شايد در ابتدا زمانیكه يك چنين وضعیتي را تمرين مي كنید برايتان قدري عجیب و دشوار باشد، اما پس از سپري شدن چند روز به آن عادت پیدا مي كنید.

 ماهیچه هاي صورت را رها كنید.

سعي كنید ماهیچه هاي صورتتان را رها كنید تا صورت، حالت طبیعي و دلپذير خود را داشته باشد. با اين چهره مي توانید رو به دنیا كنید و به همگان بگويید كه از هیچ چیز نمي هراسید .

ارتباط برقرار كنید. هنگامی كه با فرد ديگري روبرو مي شويد.

با چشم هاي خود با او ارتباط برقر كنید، سرتان را به نشانه تائید تكان دهید، لبخند بزنید و شادي خود را به او انتقال دهید. اصلاً نگران عكس العمل فرد مقابل نباشید و البته در عين حال بايد به ياد داشته باشید كه در اين كار زياده روي نكنید.

نام افراد را به خاطر بسپاريد.

زمانیكه براي اولين بار كسي را ملاقات مي كنید سعي كنید كه نام او را به خاطر بسپاريد. اين كار براي خیلي از افراد دشوار است . زمانیكه نامشان را مي گويند، آنرا چندين مرتبه با خود تكرار كنید تا نامشان در ذهنتان باقي بداند و سپس نام خود را نیز به آنها بگويید؛ به عنوان مثال سلام سارا من ماني هستم. زماني هم كه با آنها خداحافظي مي كنید، بازهم سعي كنید چندمرتبه ديگر نام آنها را تكرار كنید تا به طور كامل در ذهنتان باقي بدانند. هر چقدر بیشتر نام آنها را تكرار كنید، بیشتر به يادتان مي ماند و طرف مقابل هم احساس مي كند كه او را بیشتر دوست مي داريد و احتمال اين امر كه با شما بیشتر گرم بگيرد افزايش پیدا مي كند.

به ديگران علاقمند باشید تا جذابتر باشید.

اگر شما يكي از آشناهاي قديمي را ملاقات كرديد به عنوان مثال يك همکار، همكلاسي، دوست يكي از دوستان و … در مورد خانواده و علاقمندي هاي جديد آنها سوالاتي مطرح كنید. اسم افراد نزديك به آنها را بپرسید و نام آنها را به خاطر بسپاريد. مطرح كردن يك چنين مسائلي ،موضوعات جديدي براي صحبت كردن در اختیار شما قرار مي دهد و آن وقت مجبور نیستید كه تنها در مورد كار و كلاس هاي درسي با هم صحبت كنید. مي توانید تا حدودي در مورد خودتان نیز صحبت كنید. در تمام طول بحث خودتان را علاقمند نشان دهید و نشان دهید كه تمايل داريد به گفتگوي خود با او ادامه دهید.

گفتگو در مورد موضوعات مناسب.

بايد در مورد موضوعاتي صحبت كنید كه طرف مقابل به آنها علاقه دارد ،حتي اگر خودتان هم علاقه شديد به آنها نداشتید ،بازهم اين كار را ادامه دهید. به عنوان مثال اگر در يك جمع ورزشي قرار گرفتید، درمورد بازي ديشب يا گل كردن تیمي كه به تازگي وارد لیگ شده صحبت كنید. اگربا كساني هستید كه به سرگرمي هاي مختلفي علاقمند هستند، مي توانید در مورد سرگرمي هاي مورد علاقه آنها از جمله ماهیگيري، بافتني، كوهنوردي، و سینما صحبت كنید.

 هیچ كس از شما انتظار ندارد كه در تمام زمینه ها يك متخصص باشید.

بايد به آنها بگويید كه فقط به دلیل علايق شخصي است كه تمايل داريد در مورد موضوعات مختلف با ديگران به بحث و گفتگو بنشینید. ذهن خود را باز كنید، اجازه دهید تا ديگران توضیحات لازم در مورد موضوعات مختلف را براي شما بازگو كنند. روراست باشید و به آنها بگويید كه دانشتان در مورد برخي چیزها محدود است و بدتان نمي آيد كه چیزهاي بیشتري در مورد آن مبحث ياد بگيريد.

 به جاي غیبت كردن ديگران را تكريم كنید.

اگر در جمعي در حال صحبت كردن هستید كه همیشه افراد به مروي در مورد يك شخص بخصوص در حال غیبت كردن هستند، بد نیست شما چیزي در مورد آن بگويید كه دوست مي داريد. گفتن چیزهايي كه در ديگران دوست مي داريد مي تواند 100% شما را تبديل به يك فرد جذاب كند. در عين حال با اين كار مي توانید حس اعتماد ديگران را نیز به خودجلب كنید. همه اطرافیان به اين نتیجه مي رسند كه شما هیچ وقت ايده ي بدي نسبت به ديگران نداريد. همه به اين نتیجه مي رسند كه آبرويشان در دست شما محفوظ خواهد بود.

دروغ نگويید.

شايد به دلايلي دروغ بگويید اما مدارك و شواهدي وجود دارد كه بر خلاف گفته هاي شماست.اگر به مريم بگويید كه عاطفه را دوست داريد و به نسیم بگويید كه عاطفه را دوست نداريد، مطمئن باشید كه مريم و نسیم با هم صحبت مي كنند، حرف هاي شما را با هم در میان مي گذارند، و با اين كار اعتبارتان را نزد آنها از دست خواهید داد، و از آن به بعد هم ديگر هیچ كس حرف هاي شما را باور نخواهد كرد.

 با صداقت از ديگران تعريف و تمجید كنید.

اين كار خصوصاً در ارتقاي عزت نفس ديگران نقش مهمي را بازي می كند. چیزهايي كه خوشتان مي آيد را انتخاب كنید و در هر شرايطي به آنها اشاره داشته باشید. اگر از كاري و يا از كسي خوشتان مي آيد راهي براي بیان آن پیدا كنید و فوراً به آن اشاره كنید. اگر براي انجام اين كار بیش از اندازه صبر كنید، ممكن است حرف هاي شما قدري رياكارانه جلوه كنند. زمانیكه احساس مي كنید با تشويق هاي خود مي توانید زمینه پیشرفت را براي آنها فراهم آوريد، حتماً اين كار را انجام دهید و از آنها تعريف كنید. اگر احساس می كنید كه چیزي در مورد فردي تغیير پیدا كرده است )به عنوان مثال مدل مو، طرز لباس پوشیدن و .. به آن توجه كنید و چیزي را كه در مورد آن خوشتان آمده، به زبان بیاوريد. اگر مستقیماً سوالي مي پرسید، با خوشرويي آنرا بیان كنید و سپس سوال خود را با يك تعريف بجا به پايان برسانید.

در پذيرش تعريف و تمجید مهربان باشید.

اين فكر را كه برخي از تعريف و تمجید ها هدف خاصي را در پس خود دارند را از ذهن بيرون كنید. در قبول هر نوع تعريف و تمجیدي پرحرارت و علاقمند ظاهر شويد. خیلي بیشتر از گفتن يك خیلي ممنون ساده پیش برويد و آن را با جملاتي نظير: خوشحالم كه خوشت آمده و يا خیلي مهرباني كه به اين مورد اشاره كردي همراه كنید. اين عبارات خودشان مي توانند به عنوان نوعي تعرف و تمجید در جواب تعريف هاي فرد مقابل به شمار روند. در عين حال بايد دقت داشته باشید كه برداشت بدي از تعريف هاي ديگران نكنید. به عنوان مثال اگر كسي به قصد تعريف از شما گفت: میداني چقدر دلم مي خواست كه من هم به اندازه تو … بودم شما نبايد در جواب او بگويید من اصلاً چنين خصوصیتي را نداشته و ندارم و احساس مي كنم كه برداشت تو در اين مورد غلط بوده و قضاوت نادرستي داشتي.

 تن صداي خود را كنترل كنید.

يكي از نكات ضروري كه بايد به خاطر داشته باشید، ماهیت صحبت كردن است. برخي از افراد هستند كه در درون خود احساس نا امني مي كنند و به راحتي مي توانند تعريف و تشكر ديگران را پذيرا شوند. در مورد يك چنين افرادي بیشتر بايد دقت كنید و روان و سلیس با آنها صحبت كنید. اگر تمايل داشتید به آنها بگويید كه امروز زيبا شده ايد تن صدايتان بايد همان طوري باشد كه مي گويید: امرور روز زيبايي است. هر گونه تغیير در تن صدا ، اين شك را در آنها بوجود مي آورد كه گفتو هاي شما از سر صدق و درستي نیست. مي توانید براي تمرين، صداي خود را روي نوار ضبط كنید و چند مرتبه آنرا گوش كنید تا متوجه هر گونه تغیيري بشويد. از خودتان سوال كنید كه صداي شما نشان مي دهد كه از روي صداقت صحبت مي كنید؟ تا زماينكه به يك عبارت خالصانه و صادقانه نرسیده ايد، به ضبط كردن صداي خود ادامه دهید.


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.