درحال بارگذاری ...لیست کلاسیک


ارتباط موثر
در زندگی در اثر حاضر که بیشتر فضاهای ارتباطی مجازی شده و ارتباطات انسانی کمتر به طور مستقیم استفاده می‌شود، بسیاری در برقراری ارتباط به شکلی برای هر دو طرف رابطه مفید باشد عاجز هستند.
این روابط می‌تواند بین همسران، دوستان و خانواده شکل بگیرد که به صورت چالش برای طرفین رابطه می‌شوند.

ارتباط موثر چیست؟

ارتباط موثر به رابطه ای می‌گویند که در آن طرفین رابطه خواسته های خود را بیان کرده و بدون تنش می‌توانند به نتیجه برسند. اگر به جمله قبل مو شکافانه تر نگاه کنیم می‌بینیم که در این جمله این موضوع قرار ندارد که لزوماً تمامی خواسته ها برآورده شود. در روابط مختلف باید در نظر داشت که ممکن است تمامی خواسته های ما به درجه عمل نرسد.

اما نتیجه ای که می‌توان گرفت این است که مهم برآورده شدن نیست بلکه مهم همدلانه گوش کردن و بیان کردن است. اگر خوب دقت کنید هر رابطه ای که دارای خللی می‌باشد می‌توانیم بگوییم با احتمال زیادی مشکل در بیان خواسته های طرفین وجود دارد. این رابطه می‌تواند از هر نوعی باشد و تنها مقصود ما روابط زوجی و بین همسران نیست.

از این قسمت به بعد مقاله به توضیح روابط زوجی می‌پردازیم.

ازدواج

زمانی که دو نفر پیمان ازدواج با یکدیگر می‌بندند متعهد می‌شوند که در غم و شادی، سلامتی و بیماری با هم هستند و پشتیبان یکدیگرند. اما چه تضمینی وجود دارد که ۳۰ سال این افراد کنار هم بمانند؟ آیا هر دونفر اشتیاق ثابتی در طی این سالها دارند؟ آیا ممکن است رابطه آنها را خسته کند؟

پاسخ این سئوال ها با توجه به تصمیماتی که هر دو نفر می‌گیرند، می‌تواند هم بله باشد هم خیر.

عوامل مختلفی است که باید در زندگی زناشویی رعایت شود تا به رابطه مطلوب برسیم اما بهتر است از این جمله شروع کنیم : زندگی خوب با تو شروع می‌شود!

این عبارت را به همسر خود نگویید! بلکه باید در آغاز زندگی و در مراحل مختلف آن این عبارت را با خود تکرار کنید. تفاوتی ندارد که شما چه جنسیتی دارید، شما باید در ذهن خود به این موضوع آگاه باشید که شما به تنهایی ۵۰% یک رابطه هستید و می‌توانید بسیار موثر باشید.

قدرت انتخاب  :
همه ما انسانها قدرت اختیار و انتخاب داریم، غیر از افراد سایکوز یا کسانی که ارتباط درستی با حقیقت و واقعیت موحود ندارند، همه ما می‌توانیم بر شرایط زندگی خود کنترل داشته باشیم.

زمانی که از جملاتی مثل من نمی‌توانم یا من انتخاب نمی‌کنم استفاده می‌کنیم این قدرت را انکار می‌کنیم و اجازه می‌دهیم تا شرایط نا مطلوب بر زندگی ما اثر خود را بگذارند.

ما زمانی می‌توانیم کنترل شرایط را به دست بگیریم و زندگی بهتری داشته باشیم که به این توانایی باور داشته باشیم و در ناخودآگاه ما این جمله حک شده باشد که من می‌توانم شرایط زندگی و ارتباط خود را بهبود ببخشم.

الگو های تخریب کننده رابطه

در روابط بین فردی گاهی برای بهتر کردن شرایط موجود باید سعی کنیم از انجام کارهایی که به رابزه صدمه می‌زند پیشگیری کنیم. بدون انجام هیچ کار اضافه ای با جلوگیری کردن از الگو های ناسالم می‌توانیم رابطه ی خود را به سمت بهتر شدن پیش ببریم.

چند الگوی ناسالم رفتاری می‌تواند : انتقاد ( یکسره ایراد گرفتن و گله کردن)، بی‌احترامی ( نیش دار حرف زدن)، دفاع و دیوار کشیدن باشد.

در طی بحث و گفت و گو از ترور شخصیت، دائم ایراد گرفتن و سرزنش کردن پرهیز کنید.

می‌توانیم به دیوار کشیدن اشاره می‌کنیم که زمانی رخ می‌دهد که هر دو نفر در گوش های خود پنبه می‌کند و حاضر نیست از سر دل سوزی به حرف های دیگری گوش کند.

چند راه حل کارآمد برای سبک زندگی بهتر و انجام الگو های بهتر

سبک زندگی عاری از سرزنش داشته باشید

وقتی طرفین رابطه دست از سرزنش یکدیگر بکشند می‌توانند انرژی خود را صرف بهبود روابط خود بکنند. می‌توانند برای مشکلات یکدیگر و رابطه خود وقت بگذارند و رابطه ای کم تنش تر داشته باشند.

جرئت ناقص بودن را داشته باشید

اگر همواره در تلاش برای کامل بودن باشیم، این اطمینان را داشته باشید که در اکثر مواقع فردی شکست خورده و سر خورده خواهید بود؛ چرا که هیچ کدام از ما قادر نخواهیم بود که در زندگی فردی باشیم که در تمام زمینه ها کامل و بهترین باشیم.

اگر این ناقص بودن را بپذیرید می‌توانیم این دید را داشته باشید که می‌توانید تغییر کنید و بهتر شوید، این گونه می‌توانید بسیار بیشتر به روابط خود کمک کنید.

در آخر نکته ای که باید بیان شود این است که یادتان باشد شما در رابطه خود موثر هستید و هر چه قدر دلسوزانه تر برای ایجاد یک تغییر تلاش کنید، قطعا شما هم پاسخ دلسوزانه تر دریافت خواهید کرد.

رابطه خود را رها نکنید و برای بهتر شدن تلاش کنید!

 

گردآورنده : آریا شاه رستم بیک

 پرخاشگری در کودکان
ما هر روزه در کلینیک پدر مادرانی را داریم که با این مشکل که فرزند ما پرخاشگر و عصبانی است به ما مراجعه می‌کنند. یکی از شایع ترین رفتار ها در کودکان رفتار پرخاشگری می‌باشد. پرخاشگری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد مثل : تاثیرات جمع دوستان یا حتی تعارضات درونی کودک با خود.
دلایل متفاوتی برای وجود خشم در کودکان وجود دارد که همگی باهم فرق دارند. در این مقاله پیرامون مطلب پرخاشگری در کودکان صحبت می‌کنیم و سعی داریم راهکار هایی برای مواجهه صحیح و هوشمند با این احساس ذاتی انسانی را ارائه دهیم.
پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری از خشم و عصبانیت تشکیل شده. می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که پاسخ فرد در برابر خشم و عصبانیت پرخاشگری می‌باشد.

اگر پرخاشگری در سنین پایین کنترل نشود و به صورت صحیح با آن مواجه نشویم، می‌تواند به صورت رفتاری مستمر تا پایان بزرگسالی همراه ما باشد و تکرار شود.

پرخاشگری چگونه ایجاد می‌شود؟

طبق تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان بر کودکان مختلف که رفتار پرخاشگری را از خود نشان دادند نتایج زیر به عنوان دلایل این رفتار به دست آمده است :

۱) الگو پذیری از والدین : در خانواده هایی که پدر یا مادر دچار مشاجرات لفظی هستند ما می‌توانیم این رفتار را در فرزندانشان به کرات مشاهده کنیم.

کودکان از همان سنین بسیار پایین الگو خود را پدر مادر خود می‌بینند و دقیقا رفتار هایی را تکرار می‌کنند که والدین خود آنها را انجام داده اند. حتی در کودکان پرخاشگر گاهی مشکلات خانوادگی وجود ندارد اما می‌بینیم که والدین رفتار های پرخاشگرایانه در مقابل با مسائل یا رخ داد های روزمره مثل رانندگی دارند. کودکان دقیقا تمام این رفتار ها را الگو خود قرار می‌دهند و سبب پرخاشگری آنها می‌شود

۲) تاثیر ناکامی بر پرخاشگری کودکان : گاهی مشاهده می‌کنیم کودکی در خواسته های شخصی خود از پدر یا مادر خود دچار ناکامی می‌شود، رفتار پرخاشگرایانه از خود بروز می‌دهد، مثل دعوا کردن، داد زدن و فریاد کشیدن هنگام مخالفت با خرید وسیله مورد نظر کودک

۳) اضطراب و پرخاشگری : گاهی به دلایل مختلف در کودکان با سن کم اضطراب مشاهده می‌کنیم. روان یک کودک برای دفاع از خود و حفظ آرامش یک واکنش دفاعی به اسم پرخاشگری را پیش می‌گیرد. این واکنش به این ترتیب است که کودک تمام فشار های روانی وارد بر ذهنش را که ناشی از اضطراب اوست با پرخاشگری تخلیه می‌کند

۴) تضاد و تعارضات درونی : بسیاری از کودکان در یک زمان دو احساس متفاوت را تجربه می‌کنند؛ مثلا یک کودک در یک زمان هم از مادر خودش خشم دارد و هم عاشق اوست چون زندگی او وابسته به اوست و فرد در تمام عمر خود مادرش را دوست دارد. کودک در این مواقع دچار اضطراب شده و نمی‌داند چه رویکردی را باید برای مواجهه با این وضعیت پیش بگیرد برای همین به صورت ناهشیار دست به پرخاشگری می‌زند.

۵) تاثیر افسردگی : متاسفانه امروزه به دلیل سبک زندگی ما آمار ابتلا به افسردگی در کودکان رشد یافته. این مبحث توضیح مفصلی را می‌طلبد اما می‌توان در مورد افسردگی در کودکان این مورد را ذکر کرد که از پیامد های آن پرخاشگری در کودک است.

۶) تاثیر بیماری ها و دارو ها : بعضی از دارو ها که برای بیماری های کودک تجویز می‌شوند می‌تواند رفتار پرخاشگرایانه ایجاد کند یا آن را تشدید نماید.

همچنین بیماری ها نیز می‌تواند بسیار بر سلامت روان کودک موثر واقع شود.

۷) مدرسه و خشم و پرخاشگری : دلیل پرخاشگری کودکان را می‌توان به کرات در مدارس نیز جست و جو کرد. کودکانی که در مدرسه مورد تمسخر هم سالان قرار می‌گیرند پرخاشگری را از خود نشان می‌دهند، همچنین می‌توان مشاهده کرد که کودکانی که در مدرسه مورد خشم معلم و مسئولان نیز واقع می‌شوند در آنها پرخاشگری بسیار شایع است. زیرا محیط خانه را فضایی امن برای ابراز حس بد خود و تخلیه آن می‌یابند.

۸) عوامل ژنتیکی : تحقیقاتی که جدیداً صورت گرفته نشان داده خشم و پرخاشگری عوامل موثر ژنتیکی نیز دارد. البته نمی‌توان از تاثیر محیط بر خشم به آسانی گذشت. برای عوامل ژنتیکی می‌توان کودک را از سنین پایین تحت نظر یک مشاور قرار دهیم تا بتوانیم با راهنمایی های درست و مناسب از پیامد های مخرب پرخاشگری جلوگیری کنیم و به سلامت روان فرزندان خود کمک کنیم.

با عوامل موثر در افزایش خشم و بروز پرخاشگری و اضطراب آشنا شدیم

اما چگونه با رویکردی مناسب با آنها عمل کنیم؟

با رفتار های پرخاشگرانه کودک خود چه کنیم؟

پدر و مادر موثر ترین افراد در زندگی فرزندان خود هستند. سبک تربیتی که برای رشد کودک استفاده می‌شود بسیار مهم است. ارتابط کلامی موثر و مناسب برای پرورش کودکانی با سلامت روان بسیار موثر است. در گفت و گوی مناسب با کودکان باید حتما یک فاکتور را رعایت کنیم و آن هم آرامش است. به هیچ وجه یک گفت و گوی همراه با مشاجره و دستور به کودک نمی‌تواند به کودک کمکی کند و از طرفی باعث آسیب سلامت روان او می‌شود. پس حتما به والدین توصیه می‌شود که هنگام گفت و گو آرامش داشته باشند و آرامش و نرمی با کودک خود گفت و گو کنند.

بعد از والدین گروه دوستان تاثیر بر رفتار کودک دارند. همواره توصیه می‌شود به پدر و مادران که بدون کنترل گری از دوستان فرزند خود اطلاع داشته باشند و آنهارا بشناسند. نکته بسیار مهم این است که باید توجه داشت نیاز روانشناختی و مهم کودک که خودمختاری اوست را نباید از او بگیریم و خدشه دار کنیم؛ زیرا در این صورت آسیب های فراوان و جدی به او رسانده ایم.

از کودک خود زمانی که نه کار صحیح و نه کار اشتباه انجام داده قدردانی کنید. اجازه دهید او در محیط امن خانواده احساس شایستگی کند. بگذارید عشق بی دریغ را از پدر مادرش بدون واسطه دریافت کند. نیازی نیست که فرزند شما حتما کار درستی انجام دهد تا اورا دوست داشته باشد! به او عشق بورزید و از او تشکر کنید که فقط فزرند شماست! باران معجزه آسای قدردانی بی واسطه خود را بر روان او جاری کنید تا تاثیر شگفت انگیر محبت و عشق بر روان فرزندتان ببینید !

 

گردآورنده : آریا شاه رستم بیک

 

 

 

 اعتیاد در نوجوانان
همانطور که همگی در جریان هستیم سن بلوغ در نوجوانان بسیار سن مهم و حساسی است. بسیاری از تفکرات و شیوه‌ی نگرش افراد در پایان این مرحله‌ی مهم به صورت قطعی تثبیت می‌شود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته ۵% از جامعه‌ی معتاد به مواد مخدر کشور از مدرسه ها هستند؛ یعنی افراد در سن نوجوانی بسیار با این قضیه درگیر هستند و متاسفانه آمارها به صورت فزاینده نشان از افزایش اعتیاد در نوجوانان می‌باشد.
چرا اعتیاد؟

عوامل مختلفی برای بروز این عارضه وجود دارد؛ تمامی این موارد با یکدیگر در ارتباط هستند. از این موارد می‌توان مثال هایی آورد. تصور کنید شما یک نوجوان هستید و در این سن خاصیت ذهن شما آشفتگی و پیچیدگی است. مثل هر نوجوان دیگر سردرگم و در تلاش برای پیدا کردن راه حل هایی هستید. شما یک نوجوان هستید که به تازگی در حال وارد شدن به اجتماع هستید. یادتان باشد که شما تنهایی در حال مواجهه با این جامعه اطراف ما هستید. وقتی نوجوان به این مرحله می‌رسد خوب این موضوع را می‌داند که مسئولیت کار هایش بر عهده‌ی خود اوست. زمانی که او در این مسیر قدم گذاشت خود را با چالش های متفاوتی رو به رو می‌شود. برای مثال جایگاهش در آینده در این اجتماع و شغل مناسب او با درآمد کافی. چالش های ارتباطی با همسالان و دیگر مسائل گوناگونی که ممکن است برای نوجوانان پیش بیاید.

تمامی این چالش ها زمانی رخ می‌دهد که فرد در شرایطی از جامعه حضور دارد که جامعه غرق در اعتیاد می‌باشد و از روی کم تجربگی به راحتی به این مسیر ها سوق پیدا می‌کند.

نکته جالب

جالب است بدانید در تحقیق اخیر صورت گرفته آمار تعجب برانگیزی بدست آمده. پدرانی که هنگام تشکیل سلول تخم مصرف سیگار داشته اند زمانی که فرزند آنها به سن ۳۰ سالگی باشد در هر محیطی که بزرگ شده باشد، تمایل به مصرف سیگار از خود نشان می‌دهد.

پس باید توجه داشت که کوچک ترین رفتار از والدین زمینه ساز بسیاری از موارد مثل فوق می‌شود. حال تصور کنید فردی در محیطی بزرگ شود که تاثیرگذار ترین الگوی او یعنی پدر، مصرف سیگار داشته باشد…

چگونه در جلوگیری از اعتیاد موثر باشیم؟

همانطور که می‌دانید متاسفانه یا خوشبختانه امروزه نوجوان های جامعه کاملا به تمامی مسائل با استفاده از موبایل خود دسترسی دارند؛ پس لازم است در این زمینه هوشمندانه برخورد کنیم. در این زمینه فرهنگ سازی رسانه ای بسیار می‌تواند موثر واقع شود. اما ما چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟

یکی از دلایل اعتیاد کمبود حس اعتماد به نفس یا به ترجمه‌ی بهتر (( عزت نفس )) می باشد. اینکه چطور می‌توانیم فرزندانی با اعتماد به نفس بالا تربیت کنیم بحثی است که می‌تواند در خور یک مقاله به صورت مجزا باشد.

  • اما چند نکته قابل توجه : از سرزنش کودک خود بپرهیزید. یادتان باشد او نیز مانند دیگر همسالانش در سن رشد است و حق اشتباه دارد. این انتظار بیهوده را از او نداشته باشید که او تمام و کمال همه ی کار ها را انجام دهد. این کار تنها حس بی ارزشی به او می‌دهد و او به این باور می‌رسد که همواره باید رضایت شما و دیگر افراد جامعه را جلب کند و به عبارت بهتر (( عزت نفس)) پایینی خواهد داشت؛ چرا که همیشه سعی می‌کند رضایت دیگران را جلب کند و به خود احترام نمی‌گذارد.

نکته ی بعد : چه قدر با فرزند خود دوست هستید؟ آیا تا به حال شده با او به کافه بروید و باهم گفت و گو کنید؟ چند بار در هفته با او ورزش می‌کنید؟ جه قدر با هم می‌خندید؟ آیا می‌دانید یکی از دلایل اصلی روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و سیگار، تنهایی است؟

بله ! شما باید با او دوست باشید. سعی کنید گاهی از جایگاه والای پدر یا مادر بودن بلند شوید و اجازه دهید او فکر کند که شما دوست او هستید. این یعنی اینکه او می‌تواند از شما با خیالی آسوده الگو بردارد و شما می‌توانید نقش الگوی سالم او را بازی کنید.

سعی کنید احساسات او را درک کنید و این حس را به او ندهید که در مقابل شما یک بچه است. یادتان باشد که اگر محیط خانواده یک محیط سالم باشد خیلی از مشکلات جامعه شاید روی نمی‌داد.

نقش خودتان و خانواده را دست کم نگیرید و از همین شروع کنید!

به فرزند خود حس شایستگی بدهید، حس تعلق را به او القا کنید.

گردآورنده : آریا شاه رستم بیک

 آیا فرزند شما در معرض خودکشی است؟
به اقدام عملی از بین بردن و کشتن خود که ناشی از افسردگی یا مشکلات روانی می‌باشد خودکشی می‌گویند. طبق تحقیقات صورت گرفته در آمریکا ۲% از تمامی مرگ ها مربوط به خودکشی می‌شود. بالاترین آمار خودکشی مربوط به مردان بالای ۶۹ سال است؛ اما زنگ خطر اعلام شده مربوط به افزایش چشمگیر خودکشی در افراد سن ۱۵ تا ۲۴ سال است که به صورت چشمگیری روند صعودی خود را طی می‌کند.

طبق پژوهش های انجام شده، جنبه های گوناگون غم در زندگی مثل : روانی، اجتماعی و محیطی می‌توانند باعث بروز خودکشی بشود؛ همچنین عوامل دیگری در خودکشی موثر است که می‌توان به سن، جنسیت، فرهنگ های قومی، چالش های خانوادگی و رویداد های تنش زا همراه با استرس و فشار روانی اشاره کرد. امروزه با توجه به افزایش قابل توجهی که در آمار خودکشی و خودزنی در نوجوانان داریم، نمی‌توانیم فرزند خود را از این قاعده و آسیب ها جدا بدانیم. بهترین روش برای جلوگیری از این آسیب اجتماعی آگاهی است. لازم است بدانیم این رویداد ها چرا رخ می‌دهند و نقش ما در کمک به فرزندانمان و جلوگیری از خودکشی به عنوان والد چیست.

عوامل روانی خودکشی

در مطلب فوق به عوامل مختلف خودکشی در نوجوانان و افراد جامعه اشاره شد. در این قسمت به عوامل روانی این عمل می‌پردازیم.

سابقه پیشین فرد و مشکلاتش برای این دست از بررسی ها مفید هستند؛ اما عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که تاثیر بسزایی در بروز خودکشی دارند که حتما باید بررسی شوند. این عوامل تحت عنوان (( عوامل فردی )) شناخته می‌شوند. برای مثال بلوغ یکی از این عوامل است. والدین شخص در این روند بسیار تاثیر گذار هستند. پدر و مادر به عنوان حامی اصلح باید تغییرات فرزندانشان را به خوبی زیر نظر داشته و از آنها آگاه باشند. تغییرات خلقی با کمی دقت به راحتی قابل مشاهده هستند. این تغییرات می‌توانند نشانه هایی نظیر : واکنش های شدید و مکرر، کشمکش های مداوم، غم، نا امیدی، افسردگی و حس حقارت داشته باشند. گاهی اوقات نوجوانان ما احساس نا امیدی زیادی دارند که حتما شایسته بررسی است.

برای تفهیم بهتر موضوع ما عوامل مختلف را به صورت زیر دسته بندی می‌کنیم :
  •  نا امیدی

  حسی که فرد گمان می‌کند گویی هیچ تغییر مثبتی قرار نیست رخ دهد. او بر این باور است که نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.

  •  افکار خودکشی

گاهی فرد گوشه گیر شده و افکارش را به صورت نشخوار فکری مرور می‌کند. این افکار می‌توانند افکار خودکشی باشند که زنگ خطری جدی است. این افکار در ابتدا می‌تواند به صورت خودزنی نیز نمود پیدا کند.

  •  رفتار های تکانشی 

رفتار هایی که انگار هیچ فکری پشتش نیست و تنها عمل است. این رفتارها شدید هستند و در مورد مسائل مختلف و در روابط اجتماعی فرد به خصوص خانواده صورت می‌گیرد.

  •  قطع ارتباط با حقایق

حالتی است که فرد در آن تمایل ارتباط با بیرون را ندارد و می‌خواهد با خود و افکارش تنها باشد. این خلوت به صورت ناگهانی و در صورت وجود علائم دیگر سمی است و نشانه‌ی احتمال خودکشی است.

چگونه می‌توانیم از خودکشی فرزندمان جلوگیری کنیم؟

همانطور که بیان شد، نقش پدر و مادر از اساسی ترین عوامل تاثیر گذار در خودکشی می‌باشد. یادگیری برخی رفتار های تاثیر گذار و ساده، به راحتی می‌توانند از بروز چنین فاجعه ای جلوگیری کنند.

  •  گفت و گو 

شاید در ظاهر، بسیار ساده و کلیشه ای به نظر برسد؛ اما همین کلمه اگر به طور موثر انجام شود، شاید الآن شاهد بسیاری از خودکشی ها نبودیم. اما چگونه گفت و گوی خوب و با کیفیت داشته باشیم؟ در قدم اول باید بدانید که نوجوان شما در دنیای امروز از تمامی حقایق آگاه است؛ پس سعی نکنید از حقایق در مقابل او چشم پوشی کنید یا آنهارا انکار کنید که این کار باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی در فرزند شما نسبت به خودتان می‌شود.

با او روراست باشید. در یک محیط مناسب و شرایط مطلوب با او صحبت کنید و واضح و شفاف از او بپرسید آیا افکار خودکشی در سر دارد؟ آیا تا به حال به این فکر کرده که به خود آسیب بزند؟ اگر پاسخ مثبت بود سعی کنید با او همدلی کنید؛ اورا درک کنید؛ به او بگویید که سختی هایی که او تحمل کرده را درک می‌کنید و می‌توانید تصور کنید که چه قدر برای او راه دشواری بوده. اگر او شما را حامی خود بیابد قطعا به سرعت شاهد نتیجه های مثبتی خواهید بود.

  •  به نوجوان خود اجازه دهید احساسات خود را بیان کند

علاوه بر گفت و گو شما باید شنوای خوبی برای حرف ها و احساسات فرزند خود باشید. اجازه دهید فرزندتان احساسات متفاوت را تجربه کند و از تجربه های دنیای خودش برای شما بگوید؛ حس و حال خود را بیان کند. این توانایی را کسب کنید که بدون قضاوت به حرف های او گوش کنید. به هیچ وجه در ابتدا بدون اینکه خودش از شما بخواهد به او راه حل یا راهنمایی ارائه ندهید. بگذارید بداند که شما همانند او در تجربه‌ی حس های جدیدش با او سهیم هستید. او باید بداند شما همیشه مشتاق هستید به حرف های او گوش کنید و راه حل مختص زمانی است که خودش از شما بخواهد.

  •  امنیت او را تامین کنید

اگر باور دارید که نوجوان شما به صورت جدی به خودکشی فکر می‌کند و ایده ای در سر دارد، شرایط پر خطر را از دسترس او خارج کنید. محیط اطرافش را از عوامل خطرناک و آسیب زا تاجای ممکن حفظ کنید. مشاور و درمان راه حل بسیار مناسبی برای او است؛ به یک مشاور قابل اطمینان مراجعه کنید.

اگر بخواهیم موضوع را خلاصه کنیم : (( او را تنها نگذارید ! ))
گردآورنده : آریا شاه رستم بیک​

 


کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.